รับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม OEM

ในยุคที่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ส่งผลให้สินค้ากลุ่มวิตามินและอาหารเสริมได้รับการตอบรับและความนิมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี

โดยผู้บริโภคมักนิยมรับประทานอาหารเสริมและวิตามินในรูปแบบเม็ดแคปซูลมากที่สุด รองลงมา คือ แบบเม็ด แบบผง และแบบน้ำ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ รวมไปถึงสินค้าที่มีฉลากชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

ทางโรงงานของเราให้ความใส่ใจในเรื่องนี้อย่างมาก โดยเราผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มสร้างแบรนด์ พร้อมดูแลสูตรของคุณให้มีประสิทธิภาพและผลิตภายใต้าตรฐาน GMP และ HACCP Codex ที่ปลอดภัย

อ้างอิงข้อมูลจาก 

อาหารเสริม-วิตามิน ความต้องการพุ่ง แนะไทยผลิตป้อนตลาด : https://www.prachachat.net/economy/news-672570

Scroll to Top