รับผลิตอาหารเสริมสตรี

รับผลิตอาหารเสริมสตรี

รับผลิตอาหารเสริมสตรี

รับผลิตอาหารเสริมสตรี

อาหารเสริมสตรี กลุ่มระบบภายในผู้หญิง เป็นธุรกิจอาหารเสริมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่สนใจสร้างธุรกิจประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมองหากลุ่มเป้าหมายของตนเองให้ได้ก่อนว่า จะเน้นทำตลาดกลุ่มไหน และควรศึกษาเทรนด์ความนิยมที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในอนาคตด้วย

กลุ่มผู้บริโภคสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพสตรีแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงทั่วไป ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ ผู้หญิงอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีลูกเล็ก โดยสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพประเภทใหม่จะมียอดขาย เช่น อาหารเสริมสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคทางนรีเวชและระบบการย่อย (สารโปรไบโอติก Probiotics)

สำหรับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพนับเป็นส่วนสำคัญของสินค้าเพื่อสุขภาพสตรี ควรคำนึงถึงพฤติกรรมการ บริโภคที่มีความแตกต่างของผู้หญิงทุกวัย คิดค้นและผลิตสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเชิงนวัตกรรม สร้างความแตกต่างจากสินค้าอาหารทั่วไป เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ

อ้างอิงข้อมูลจาก 

: www.salika.co/2021/05/26/food-supplement-and-thai-herb-business-world-health-trend
: www.ditp.go.th/contents_attach/730604/730604.pdf

Scroll to Top